Ik wil stoppen met huren

Wil je verhuizen? Dan moet je de huur opzeggen. 

 

Hoe zeg ik de woning op?

 

Breng je huurbegeleider op de hoogte van je verhuisplannen.

 

Stuur aangetekend een opzegbrief (doc 40,45 kb) op naar SVK Zuidkant vzw:


SVK Zuidkant vzw
Auguste Demaeghtlaan 30
1500 Halle

 

Je ontvangt van ons dan een bevestiging dan je je opzeg gaf.
Enkel e-mailen of telefoneren is niet genoeg!
 

De opzegging geldt alleen voor de persoon die de opzeg doet. Wil het ganse gezin de woning verlaten, dan moet ook jouw partner (gehuwd of feitelijk) of de wettelijke samenwoner het opzegdocument ondertekenen.

 

Hoe lang duurt de opzeg?

 

Als iedereen uit de woning vertrekt, dan duurt de opzegtermijn drie maanden. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gegeven. 

Bijvoorbeeld: Je stuurt ons een aangetekende brief met daarin jouw opzeg op 12 augustus. Wij ontvangen de brief op 14 augustus. De opzegtermijn start op 1 september en duurt tot en met 30 november.

 

Uitzonderingen

Als de laatste overblijvende huurder verhuist naar een woonzorgcentrum of naar een woonondersteuning bij een aanbieder van niet-rechtstreeks-toegankelijke zorg of ondersteuning, dan geldt een kortere opzeggingstermijn van één maand.

 

Als de laatste overblijvende huurder overlijdt, dan eindigt de huurovereenkomst automatisch op het einde (de laatste dag) van de tweede maand na dit overlijden.

Bijvoorbeeld: de laatste overblijvende huurder overlijdt op 5 oktober, dan eindigt de huurovereenkomst automatisch op 31 december.
Blijven er nog bijwoners over?
Dan hebben zij het recht om de woning tijdelijk verder te bewonen tot de laatste dag van de zesde maand nadat wij het overlijden vernamen. Deze termijn kunnen we verlengen om billijkheidsredenen tot maximaal vijf jaar. Tijdens deze periode mogen er geen extra personen komen bijwonen. De bijwoners sluiten een bezettingsovereenkomst af met ons kantoor.

 

Laat de woning in goede staat achter

 

checklist

Tijdens de opzegperiode laten wij kandidaat-huurders naar jouw woning komen kijken. Je moet ons hierbij helpen en de mensen binnenlaten (maximum 2 x 3 uur per week). We maken hier samen afspraken over.

 

Voor je verhuist, moet je de woning proper maken en in een goede staat aan ons teruggeven. Dat controleren we tijdens de plaatsbeschrijving, die we ook al maakten toen je in de woning kwam wonen. Onze checklist (doc 10,90 kBgeeft reeds een overzicht van hoe je aan de slag kan gaan.

 

Is alles is orde, dan krijg je jouw waarborg terug. Je geeft jouw sleutels af aan de medewerker die de plaatsbeschrijving doet.

Tijdens de plaatsbeschrijving nemen we ook samen de meterstanden van gas, water en elektriciteit op. Laat ze dus niet afsluiten.