Hoe stel ik mij kandidaat?

Je kan langskomen tijdens onze openingsuren om je in te schrijven of de nodige formulieren downloaden via onze website en deze ons digitaal bezorgen via info@svkzuidkant.be of per post naar: SVK Zuidkant, August Demaeghtlaan 30 1500 Halle

 

Welke documenten moet ik meebrengen? 

Je identiteitskaart of paspoort
Breng (een fotokopie van) de identiteitskaarten mee van uzelf en van uw echtgenoot, wettelijke samenwoner of feitelijke partner die mee de sociale woning zal bewonen. U vermeldt ook de identiteit van de personen die mee de sociale woning zullen bewonen: deze personen noemen we de bijwoners.

 

Inschrijvingsdocument

SVK Zuidkant werkt met twee inschrijvingsformulieren.

 

 

 

Het is belangrijk om ons beide formulieren ingevuld en ondertekend (door de referentiehuurder, zijn/haar gehuwde partner of de wettelijke/feitelijke samenwoner) te bezorgen.

 

Wens je je ook in te schrijven voor de andere SVK's of Sociale Huisvestingsmaatschappijen gelieve je te wenden tot de desbetreffende diensten.

 

Ben je nog geen 18 jaar en woon je onder begeleiding zelfstandig? 
Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding. Daarop moet de startdatum van voogdij of begeleiding staan.

 

Geen eigendom
Je moet een verklaring op erewoord invullen. Die staat in het inschrijvingsformulier of in een bijlage bij het inschrijvingsformulier. Alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen.

 

Inkomen
Welke inkomensbewijzen je moet meebrengen, hangt af van je situatie. 
Wij zijn verplicht om jouw inkomensgegevens elektronisch op te vragen bij de juiste instanties. Alleen als wij de informatie niet digitaal kunnen bekomen, dan moet jij zelf documenten verzamelen. Ook in enkele specifieke situaties (zie hieronder) is dat het geval.

Speciale situaties

  • Verdiende je in het jaar van je meest recente aanslagbiljet te veel maar is je inkomen nu lager: breng dan je inkomen van de laatste maanden mee.
  • Had je tussen het jaar van je meest recente aanslagbiljet en vandaag geen enkel inkomen: dan moet je een verklaring op eer ondertekenen.
  • Had je in het jaar van je meest recente aanslagbiljet meer dan één soort van inkomsten: breng dan alle verschillende documenten mee. Wij berekenen dan je totale inkomen.
  • Zat je tussen het jaar van je meest recente aanslagbiljet en vandaag in schuldbemiddeling: dan moet je inkomensbewijzen van de laatste drie maanden meebrengen, de documenten over de schuldbemiddeling zelf en over afbetaalde schulden.