Eigendom

 

Je kunt niet inschrijven als je een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk (zowel in België als in het buitenland):

 

  • in volle eigendom, in vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
  • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.
  • indien je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap inbracht. 

 

Deze voorwaarde geldt voor de toekomstige referentiehuurder. Ze geldt ook voor de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, die ermee wettelijk samenwoont of die de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen.

 

Huis

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 

  • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal twee maanden voor jouw inschrijving. 
  • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
  • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
  • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
  • Je verliest het beheer van je woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
  • Je hebt een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
  • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.