Kom ik in aanmerking

Kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor een woning van het SVK moet je je eerst inschrijven. Om dit te kunnen doen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen?

Inschrijving in register

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

Ook is het belangrijk dat je een adres hebt. Wie ambtelijk geschrapt is, kan niet worden ingeschreven. Je kan je in deze situatie wel wenden tot het OCMW. Mogelijks kunnen zij jou een referentie-adres verschaffen. Of je kan je adres bij vrienden of familie zetten.

 

Leeftijd

Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder bent dan 18 jaar.

Iedereen van je gezin die ouder is dan 18 jaar, moet het inschrijvingsformulier ook ondertekenen.

Er zijn twee uitzonderingen.

 1. Ben je nog geen 18 jaar, maar woon je begeleid zelfstandig of ga je met begeleiding zelfstandig wonen? Dan kan je wel inschrijven. Je moet hiervoor wel een bewijs van een erkende dienst voor begeleid zelfstandig wonen die jou begeleidt binnenbrengen.
 2. Ben je een ontvoogde minderjarige? Dan kan je wel inschrijven. Breng je vonnis mee.

 

Inkomen

Om je bij ons te kunnen inschrijven mag je inkomen niet te hoog zijn.

Met inkomen bedoelen we het gezamenlijk belastbaar inkomen en/of een vervangingsinkomen van u en uw meerderjarige gezinsleden. We kijken naar uw inkomen van drie jaar geleden.

Hoe hoog mag je inkomen zijn?

 Het maximale inkomen als je inschrijft in 2019:

- 24.852 euro voor een alleenstaende persoon zonder personen ten laste;   

- 26.934 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap;

- 37.276 euro, verhoogd met 2.084 euro per persoon ten laste voor anderen.

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.

Welke inkomens tellen we niet mee?

 • ongehuwde kinderen jonger dan 25 jaar die vanaf hun meerderjarigheid altijd bij het gezin woonden.
 • ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen als ze ouder dan 65 jaar of ernstig gehandicapt zijn.

Je kan ook inschrijven als:

 • je inkomen drie jaar geleden hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien is je inkomen gezakt onder de maximumgrens.
 • je drie jaar geleden geen inkomen had
 • je geen inkomen had de laatste drie jaar. Je moet dan wel een verklaring op eer invullen.
 • je in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer zit: we kijken naar je actueel besteedbaar inkomen.

 

Eigendom

Je kan je niet inschrijven als je een woning of bouwgrond bezit (zowel in België als in het buitenland).

Dit houdt in dat je geen woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebt. Dit geldt ook voor iedereen die zich samen met jou inschrijft.

Als je als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap inbrengt, kom je ook niet in aanmerking om je bij een SVK in te schrijven. 

UItzonderingen:

 • Je woning wordt onteigend. Je kunt er dus niet blijven wonen. 
 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving
 • Jouw woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een faillissement.
 • Je hebt samen met je ex-partner een volle eigendom. Je bent nu nog gehuwd, maar het huwelijk is onherstelbaar ontwricht.
 • Je hebt een woning of bouwgrond gedeeltelijk in volle eigendom. Deze eigendom heb je kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.                      Opgelet! Kom je echter in aanmerking voor een woning dien je binnen het jaar afstand te doen van je erfenis of schenking of dien je deze te verkopen.