Inschrijving in register

 

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie-of referentieadres.

Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

 

Ook is het belangrijk dat je een adres hebt. Wie ambtelijk geschrapt is, kan niet worden ingeschreven. Je kan je in deze situatie wel wenden tot het OCMW. Mogelijks kunnen zij jou een referentie-adres verschaffen. Of je kan je adres bij vrienden of familie zetten.