Inschrijving in register

 

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie-of referentieadres.

Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.

 

Er is slechts één uitzondering mogelijk: 

 

  • Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen zich reeds inschrijven voor een sociale woning met het vluchtelingenattest en een brief met een positieve beslissing van het CGVS. Die documenten bewijzen immers hun recht op duurzaam verblijf.

Voor toewijzing van een sociale huurwoning wordt wel verwacht dat de erkende vluchteling of subsidiair beschermde effectief is ingeschreven in het vreemdelingenregister.

 

Ook is het belangrijk dat je een adres hebt. Wie ambtelijk geschrapt is, kan niet worden ingeschreven. Je kan je in deze situatie wel wenden tot het OCMW. Mogelijks kunnen zij jou een referentie-adres verschaffen. Of je kan je adres bij vrienden of familie zetten.